Produktu komplekti

• Produktu komplektu Efektīvais un Efektīvais pluss vietā tiek ieviesti jauni komplekti: Norēķinu komplekts; Maksājumu komplekts 50; Maksājumu komplekts 100; Maksājumu komplekts 150 un Maksājumu komplekts 300.
• 2017. gada 1. jūlijā visiem klientiem, kas izmanto produktu komplektus (Efektīvais un Efektīvais pluss), tiks pieslēgts jaunais komplekts:
o Efektīvais komplekts tiks aizvietots ar Norēķinu komplektu (iekļauj 20 noteikta veida eiro maksājumus mēnesī bez maksas);
o Efektīvais plus komplekts tiks aizvietots ar Maksājumu komplektu 100 (iekļauj 100 noteikta veida EUR maksājumus mēnesī bez maksas).
• Ar 2017. gada 1. jūliju Danske Bank pārtrauc Produktu komplektu Efektīvais un Efektīvais pluss nodrošināšanu un vienpusēji izbeidz noslēgtos līgumus.
• Klientiem, kas nepiekrīt komplekta aizvietošanai, ir tiesības atteikties no jaunā komplekta vai izvēlēties citu no piedāvātajiem komplektiem, par to informējot banku līdz 2017. gada 30. jūnijam.
• Līgums par jauno Maksājumu komplektu Jums tiks nosūtīts elektroniski eBankā vai pa pastu (klientiem, kam nav eBankas) līdz 2017. gada 21. jūlijam. Lūdzam parakstīt to un iesniegt bankā līdz 2017. gada 1. oktobrim, pretējā gadījumā no minētā datuma par Jūsu veiktajiem maksājumiem piemērosim standarta maksu saskaņā ar cenrādi. Lai mēs saņemtu to laikus, sūtot parakstīto līgumu pa pastu, lūdzam to izsūtīt līdz 22. septembrim.

Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds