Nodokļi

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", sākot no 2010. gada 1. janvāra fizisku personu gūtie ienākumi no kapitāla tiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Nodoklis attiecas uz sekojošiem bankas pakalpojumiem:

Noguldījumi (depozīti, krājkonti, norēķinu konti u.c. konti, ja par tiem tiek maksāts procentu ienākums)

Nodokļa likme: 20% no procentu ienākumiem, kas izmaksāti sākot no 2018. gada 01. janvāra

Apmaksas kārtība: Nodokli ietur banka uzkrāto procentu izmaksas brīdī. Līdz nākošā mēneša 5. datumam ieturēto nodokli banka pārskaita valsts budžetā.

Ieguldījumu fondi
Nodokļa likme:

  • 20% no kapitāla pieauguma (fondu apliecību pārdošanas brīdī), ienākumiem, kas izmaksāti sākot no 2018. gada 01. janvāra
  • 20% no saņemtajām dividendēm, ienākumiem, kas izmaksāti sākot no 2018. gada 01. janvāra

Aprēķinu specifika: Kapitāla pieaugumu aprēķina kā starpību starp fonda apliecību pārdošanas vērtību un iegādes izdevumiem, kuros var iekļaut ne tikai iegādes vērtību, bet arī ar iegādi saistītās komisijas maksas. Ja darījuma rezultātā ir zaudējumi, tad kapitāla pieauguma nodoklis nav jāmaksā.

 

Apmaksas kārtība: Banka ietur un pārskaita nodokli par dividendēm, savukārt nodokli no kapitāla pieauguma aprēķina un nomaksu budžetā veic fiziska persona patstāvīgi.

Akcijas
Nodokļa likme:

  • 20% no kapitāla pieauguma (akciju pārdošanas brīdī), ienākumiem, kas izmaksāti sākot no 2018. gada 01. janvāra
  • 20% no saņemtajām dividendēm, ienākumiem, kas izmaksāti sākot no 2018. gada 01. janvāra

Aprēķinu specifika: Kapitāla pieaugumu aprēķina kā starpību starp akciju pārdošanas vērtību un iegādes izdevumiem, kuros var iekļaut ne tikai iegādes vērtību, bet arī ar iegādi saistītās komisijas maksas. Ja darījuma rezultātā ir zaudējumi, tad kapitāla pieauguma nodoklis nav jāmaksā.

Apmaksas kārtība: Banka ietur un pārskaita nodokli par dividendēm, savukārt nodokli no kapitāla pieauguma aprēķina un nomaksu budžetā veic fiziska persona patstāvīgi.

Obligācijas
Nodokļa likme:

  • 20% no kapitāla pieauguma (obligāciju pārdošanas brīdī), ienākumiem, kas izmaksāti sākot no 2018. gada 01. janvāra
  • 20% no procentu ienākuma, ienākumiem, kas izmaksāti sākot no 2018. gada 01. janvāra

!!! Ar nodokli netiek aplikti ienākumi no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību parāda vērtspapīriem.

Aprēķinu specifika: Kapitāla pieaugumu aprēķina kā starpību starp obligāciju pārdošanas vērtību un iegādes izdevumiem, kuros var iekļaut ne tikai iegādes vērtību, bet arī ar iegādi saistītās komisijas maksas. Ja darījuma rezultātā ir zaudējumi, tad kapitāla pieauguma nodoklis nav jāmaksā.

Apmaksas kārtība: Banka ietur un pārskaita nodokli no procentu ienākuma, savukārt nodokli no kapitāla pieauguma aprēķina un nomaksu budžetā veic fiziska persona patstāvīgi.

Uzkrājošā apdrošināšana
Nodokļa likme: 20% no gūtā ienākuma. Gūto ienākumu aprēķina kā starpību starp izmaksājamā uzkrājuma vērtību un veikto ieguldījumu kopsummu.

Apmaksas kārtība: Nodokli ietur Mandatum Life uzkrājuma izmaksas brīdī. Ieturēto nodokli Mandatum Life pārskaita valsts budžetā.

Ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Jūs varat iepazīties mājas lapā www.likumi.lv. Papildu informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un deklarācijas aizpildīšanas kārtību Jūs varat iegūt Valsts ieņēmumu dienestā.

Augstāk minētais skaidrojums ir tikai informatīvs. Par nodokļa piemērošanas kārtību Danske Bank iesaka konsultēties ar Valsts ieņēmumu dienestu vai savu nodokļu konsultantu.

Noguldījumi
Noguldījumi

Izvēlieties Jums piemērotāko naudas līdzekļu ieguldīšanas veidu.

Uzzināt vairāk
Fondi
Fondi

Izvēlieties Jums piemērotu stratēģiju investīcijām starptautiskajos tirgos.

Uzzināt vairāk
Danske Research
Danske Research
Seko līdzi norisēm finanšu tirgos un ekonomikas tendencēm kopā ar Danske Research.
Uzzināt vairāk
Uzkrājošā apdrošināšana
Uzkrājošā apdrošināšana
Veidojot papildus uzkrājumu, mēs varam justies drošāki par savu rītdienu.
Uzzināt vairāk

Garantijas

Lasiet par Danske Bank noguldījumu garantijām.

Uzzināt vairāk

MiFID

Direktīva ar vienotām prasībām attiecībā uz investīciju pakalpojumiem 30 Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Uzzināt vairāk
Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds