Kāds ir risks

Par ko nav jāuztraucas?
Fondi iegulda dažādos vērtspapīros un to ienesīgums nav atkarīgs tikai no vienas industrijas/uzņēmuma/reģiona rādītājiem, tādejādi tiek ievērots viens no drošas ieguldīšanas zelta likumiem – "neturi visas olas vienā groziņā".

Bez tam, Jūs jebkurā brīdī varat pārdot fondu apliecības, lai izstātos no spēles vai mainītu savu ieguldījumu stratēģiju.

Ja ar Jums kas notiek, Jums piederošās fondu apliecības tiek mantotas Civillikumā noteiktajā kārtībā, tāpat kā naudas līdzekļi norēķinu vai noguldījuma kontos.

Fonda darbības uzraudzību veic neatkarīgs auditors un fonda reģistrācijas valsts attiecīgā uzraudzības iestāde (piemēram, Latvijā – Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija). Papildu drošību sniedz arī tas, ka fonda aktīvi tiek glabāti šķirti no līdzekļu pārvaldītāja un bankas aktīviem, tāpēc šie līdzekļi nav pakļauti bankas finansiālā stāvokļa riskam.

Danske Bank piedāvātie Danske Invest fondi ir reģistrēti Luksemburgā vai Somijā un tiek regulāri pārbaudīti no uzraudzības institūciju puses. Savukārt Latvijā tie ir reģistrēti Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijā publiskai izplatīšanai.

Kas jāņem vērā un jāapsver?
Ieguldījums ir saistīts ar risku, ka reālais ienesīgums var atšķirties no gaidītā un pat būt negatīvs. Vērtspapīru tirgus ir dinamisks, kur pieprasījuma un piedāvājuma ietekmē vērtspapīru vērtība svārstās gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Jo riskantāks ir ieguldījums, jo tā vērtības svārstības var būt būtiskākas. Tieši tādēļ fonda aktīvi tiek uzticēti profesionālam ieguldījumu pārvaldniekam, kurš, izmantojot dažādas tirgus izpētes metodes, efektīvi pārvalda fondu.

Pirms veicat ieguldījumu, pats svarīgākais ir apzināties, kādu risku esat gatavs uzņemties, lai iegūtu vēlamo peļņu. Jo augstāki ir mērķi attiecībā uz peļņu, jo lielāks risks jāuzņemas. Pirms ieguldījuma veikšanas jāiepazīstas ar fonda prospektu. Fondu izvēlē var palīdzēt vēsturiskā ienesīguma rādītāji, tomēr vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu arī nākotnē. Ņemiet vērā, ka pērkot/pārdodot fondu apliecības, konkrētā darījuma cena nav zināma.

Veicot ieguldījumu ilgākā termiņā, mazinās īslaicīga cenu krituma ietekme uz ieguldījumu, tāpēc izvēloties ieguldījumu fondu, iesakām ņemt vērā tam rekomendēto ieguldījuma termiņu.

Sadaļā MiFID ir publicēts finanšu instrumentu risku apskats, savukārt attiecīgā fonda risku apraksts ir atrodams tā prospektā.

Plašāka informācija par Danske Invest fondiem www.danskeinvest.lv. (angļu valodā)

Lai pieteiktos konsultācijai par bankas piedāvātajiem ieguldījumu un uzkrājumu veidiem, zvaniet Danske Bank pa tālruni +371 67 959 599 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00).

Kas ir ieguldījumu fondi
Kas ir ieguldījumu fondi

Izplatītākais un efektīvākais naudas uzkrāšanas un ieguldīšanas veids.

Uzzināt vairāk
Danske Invest ieguldījumu fondi
Danske Invest ieguldījumu fondi
Danske Invest ir Danske Bank meitas uzņēmums, kas nodarbojas ar starptautisku ieguldījumu fondu izplatīšanu.
Uzzināt vairāk
Ieguldījumu veikšanas process
Ieguldījumu veikšanas process
Iegādāto fonda apliecību uzskaitei banka Jums atvērs Finanšu instrumentu kontus.
Uzzināt vairāk
Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds