Krājkonts

Krājkonts ir beztermiņa noguldījums, ko var izmantot gan uzkrājot konkrētam mērķim, gan arī ieguldot līdzekļus uz nenoteiktu termiņu. Jums ir iespēja krājkontu papildināt, kā arī izņemt noguldītos līdzekļus un nopelnītos procentus jebkurā laikā. Krājkontu iespējams atvērt bankas filiālē.

Uzkrātie procenti par krājkonta atlikumu tiek aprēķināti katras dienas beigās un pieskaitīti pamatsummai katra mēneša pēdējā dienā.

Krājkonta procentu likme ir atkarīga no krājkontā esošo naudas līdzekļu apjoma un tā ir mainīga. Ja tiek izmainīta krājkonta procentu likme bankas cenrādī, tā mainās arī visiem esošajiem krājkontiem.

Krājkonta priekšrocības

  • Izvēles iespējas ieguldīt līdzekļus eiro vai ASV dolāros
  • Nav noteikts minimālais ieguldījums
  • Krājkonta atvēršana un slēgšana ir bez komisijas maksas
  • Iespējams neierobežoti papildināt krājkontu
  • Iespējams brīvi piekļūt krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem bez iepriekšēja pieteikuma, pārskaitot nepieciešamos līdzekļus uz jebkuru kontu (komisijas skatīt cenrādī)
  • Ja banka tiek pasludināta par likvidējamu vai uzsākta bankrota procedūra, klientu noguldījumi tiek segti līdz 100 000 EUR apmēram (detalizēta informācija sadaļā Garantijas)

Uzziniet:

 

Aplūkot krājkonta likmes

Depozīts
Depozīts
Fiksēts un garantēts ienākums, noguldot brīvos naudas līdzekļus uz brīvi izvēlētu termiņu.
Uzzināt vairāk
Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds