MiFID

Eiropas Savienības direktīva 2004/39/EC par finanšu instrumentu tirgiem (Markets in Financial Instruments Directive –MiFID) stājās spēkā 2007. gada 1. novembrī un tās mērķis ir noteikt vienotas prasības attiecībā uz investīciju pakalpojumiem 30 Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, tādejādi nodrošinot klientu aizsardzību, veicinot konkurenci un lielāku tirgus caurspīdīgumu.

Danske Bank atbilstoši ES regulas MiFID II prasībām ir apstiprinājusi šādus dokumentus, kas stājās spēkā 2018. gada 3. janvārī:

Izmaksas un komisijas

Pirms finanšu līguma noslēgšanas ar Danske Bank, Jums kā klientam jābūt informētam par izmaksām un komisijas maksām, kas ar to saistītas.

Saskaņā ar MIFID II regulu mums jūs ir jāinformē par izmaksām un komisijas maksām, kas saistītas gan ar attiecīgo finanšu instrumentu, gan ar sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem.

Uzziniet vairāk

- izmaksu rokasgrāmata par akcijām, obligācijām un fondiem
- informācija par izmaksām FX-produktiem un atvasinātajiem finanšu instrumentiem (informācija angļu valodā)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piemēri ir vispārīgi un jūsu konkrētā darījuma izmaksas var atšķirties no piemērā redzamajām. Lūdzu, sazinieties ar Danske Bank, ja vēlaties uzzināt precīzas kopējās izmaksas konkrētam darījumam, kuru plānojat veikt.

Informācija par izmaksām un komisijas maksām tiesīgajiem darījuma partneriem.

Sistemātiskais internalizētājs (SI)

Sistemātiski internalizētāji (SI) ir ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, kas organizēti, bieži un sistemātiski veic darījumus uz sava rēķina, izpildot klientu rīkojumus ārpus regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas.

SI režīms stājas spēkā 2018. gada 3. janvārī. No šī brīža ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes var izvēlēties kļūt par SI attiecībā uz konkrētu finanšu instrumentu vai finanšu instrumentu grupu.

No 2018. gada 1. septembra brokeru sabiedrības, kredītiestādes tiks obligāti klasificētas kā SI attiecībā uz tiem finanšu instrumentiem, kurus tās bieži, sistemātiski un organizēti tirgo. SI statusu izvērtēs nepārtraukti, ņemot vērā komercdarbības vajadzības un reglamentējošās prasības.

Danske Bank kā SI

Danske Bank izvēlējusies būt par sistemātisku internalizētāju sākot no 2018. gada 3. janvāra zem tirgus identifikatora MIC ar kodu "DASI". Šādi rīkojoties, mums būs noteikti pienākumi sniegt klientiem cenu piedāvājumus un padarīt šos cenu piedāvājumus pieejamus. Mēs arī nodrošināsim pēc-tirdzniecības publikācijas, lai palīdzētu klientiem iepazīties ar jauno pārredzamības režīmu.

Mēs apkalposim klientus kā SI saistībā ar tirdzniecības vietās tirgojamiem finanšu instrumentiem šādās aktīvu kategorijās:

• Ziemeļvalstu akcijas;
• obligācijas;
• fiksēto ienākumu atvasinātie finanšu instrumenti;
• FX (valūtas tirgus) instrumenti.

Detalizētāku informāciju skatīt pievienotajā dokumentā.

Kā Danske Bank nodrošina pirms un pēc tirdzniecības publicēšanu?
Danske Bank izmantos apstiprinātu publicēšanas struktūru (APS) pirms un pēc tirdzniecības publikācijām. Pirms-tirdzniecības publicēšanu mēs izmantosim BATS akcijām un Trax pārējiem finanšu instrumentiem. Pēc-tirdzniecības publikācijām, mēs izmantosim Nasdaq un Trax.

Pieeja Danske Bank SI cenu piedāvājumiem:

• akcijām;
• pārējiem finanšu instrumentiem.

Plašāka informācija par Danske Invest fondiem www.danskeinvest.lv (angļu valodā)

Lai pieteiktos konsultācijai par bankas piedāvātajiem ieguldījumu un uzkrājumu veidiem, zvaniet Danske Bank pa tālruni +371 67 959 599 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00).

Noguldījumi
Noguldījumi

Izvēlieties Jums piemērotāko naudas līdzekļu ieguldīšanas veidu.

Uzzināt vairāk
Fondi
Fondi

Izvēlieties Jums piemērotu stratēģiju investīcijām starptautiskajos tirgos.

Uzzināt vairāk
Akcijas un obligācijas
Akcijas un obligācijas
Aktīvajiem investoriem Danske Bank piedāvā brokeru pakalpojumus.
Uzzināt vairāk
Garantijas
Garantijas

Lasiet par Danske Bank noguldījumu garantijām.

Uzzināt vairāk
Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds