Kā ieguldīt, norēķini

Lai veiktu ieguldījumus fondos:

  • Dodieties uz Danske Bank, lai saņemtu konsultāciju un noslēgtu līgumu
  • Iesniedziet pirkšanas/pārdošanas/ maiņas rīkojumus jebkurā Danske Bank Klientu apkalpošanas centrā vai eBankā, cik bieži vēlaties

Noslēdzot līgumu, Jums automātiski tiks atvērts Finanšu instrumentu naudas konts, kurā turpmāk notiks visas naudas transakcijas, kas saistītas ar finanšu instrumentu iegādi, pārdošanu vai turēšanu. Iegādāto fonda apliecību uzskaitei banka Jums atvērs Finanšu instrumentu kontus.

Minimālā ieguldījuma summa vienā fondā ir 500 EUR vai 500 USD atkarībā no fonda valūtas, savukārt ieguldījumu regularitāte nav noteikta. Fondos ieguldītie līdzekļi Jums ir pieejami jebkurā brīdī, kad nepieciešams, tomēr ne tik brīvi kā norēķinu kontā, kas ļauj ievērot ieguldījumu disciplīnu.

Ieguldījumi fondos ir beztermiņa, tomēr ieteicams ņemt vērā attiecīgajam ieguldījumu fondam rekomendēto termiņu.

Komisijas maksas
Līguma noslēgšana, tam nepieciešamo kontu atvēršana un uzturēšana, kā arī fondu apliecību glabāšana ir bez komisijas maksas.
Komisijas maksas, kas saistītas ar fondu apliecību iegādi, maiņu, darījumu apstiprinājumu un pārskatu saņemšanu, kā arī citas maksas tiek ieturētas saskaņā ar spēkā esošo cenrādi.

Ieguldot fondā, Jūs netieši sedzat izdevumus, kas saistīti ar fonda pārvaldīšanu. Šīs izmaksas katram fondam ir atšķirīgas un ar tām var iepazīties fonda prospektā. Tās netiek ieturētas komisijas veidā, bet ir iekļautas fonda vērtības aprēķinā. Daļu no šīs komisijas fonda pārvaldes sabiedrība maksā Danske Bank par fondu izplatīšanu.

Ņemiet vērā iespējamās papildu izmaksas saistībā ar naudas konvertāciju, skaidras naudas iemaksu vai izmaksu un pārskaitījumiem, ja tas nepieciešams attiecīgā darījuma veikšanai.

Norēķinu kārtība Danske Invest fondu iegādei, pārdošanai, maiņai:

Norēķinu kārtība Danske Invest Management Company S.A. pārvaldītajiem fondiem (reģistrēti Luksemburgā)

Rīkojuma iesniegšanas laiks Diena, kad tiek noteikta darījuma cena Diena, kad tiek pabeigta rīkojuma izpilde (norēķini kontos)
Darba dienā līdz 16:00 T+1 T+3
Darba dienā pēc 16:00 T+2 T+4

Norēķinu kārtība Danske Invest Fund Management Ltd pārvaldītajiem fondiem (reģistrēti Somijā)

Rīkojuma iesniegšanas laiks Diena, kad tiek noteikta darījuma cena Diena, kad tiek pabeigta rīkojuma izpilde (norēķini kontos)
Darba dienā līdz 11:30 T+0 T+1
Darba dienā pēc 11:30 T+1 T+2

T- rīkojuma iesniegšanas diena.

Piemēram, ja rīkojums tiek iesniegts par Luksemburgas pārvaldes sabiedrības fondiem, pirmdienā pulksten 13:00, tad darījuma cena un citas detaļas būs zināmas otrdien, savukārt norēķini kontos tiks pabeigti ceturtdien.
Ja rīkojums tiek iesniegts pēc pulksten 16:00 vai svētku dienās un brīvdienās, to izpilde tiek uzsākta nākošajā darba dienā.

Bankas piedāvāto fondu saraksts, plašāka informācija par Danske Invest ieguldījumu fondiem www.danskeinvest.lv. (angļu valodā)

Lai pieteiktos konsultācijai, zvaniet Danske Bank pa tālruni +371 67 959 599 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00) vai sazinieties ar savu kontaktpersonu bankā.

Vairāk par ieguldījumu fondiem

Kas ir ieguldījumu fondi
Kas ir ieguldījumu fondi

Izplatītākais un efektīvākaia naudas uzkrāšanas un ieguldīšanas veids.

Uzzināt vairāk
Ar ieguldījumiem saistītais risks
Ar ieguldījumiem saistītais risks
Fondi iegulda dažādos vērtspapīros un to ienesīgums nav atkarīgs tikai no viena rādītāja.
Uzzināt vairāk
Danske Invest ieguldījumu fondi
Danske Invest ieguldījumu fondi
Danske Invest ir Danske Bank meitas uzņēmums, kas nodarbojas ar starptautisku ieguldījumu fondu izplatīšanu.
Uzzināt vairāk

Garantijas

Lasiet par Danske Bank noguldījumu garantijām.

Uzzināt vairāk

MiFID

Direktīva ar vienotām prasībām attiecībā uz investīciju pakalpojumiem 30 Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Uzzināt vairāk
Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds