Krājkonta gada procentu likmes

Gada likme,%
EUR
0-20 000 0.01
virs 20 000 0.01
USD
0- 20 000 0.05
virs 20 000 0.05

Likmes spēkā no 09.11.2015

Krājkonta papildu procentu likme

Gada likme,%
EUR 0.00
USD 0.00

Likmes spēkā no 01.07.2017

Detalizētāka informācija par Krājkonta līguma noteikumiem

 

eBankā

Klientu apkalpošanas centrā

Maksa par summas vai tās daļas pārskaitīšanu no Krājkonta uz norēķinu kontu

 bez maksas

saskaņā ar bankas cenrādi par maksājuma veikšanu

Maksa par summas pārskaitīšanu no norēķinu konta uz Krājkontu

 bez maksas

 bez maksas

  • Krājkonta atvēršana un slēgšana ir bezmaksas
  • Krājkonta procentu likme ir mainīga un tā ir atkarīga no krājkontā esošo naudas līdzekļu apjoma
  • Uzkrātie procenti par krājkonta atlikumu tiek aprēķināti katras dienas beigās (lietojot Act/360 metodi) un pieskaitīti pamatsummai katra mēneša pēdējā dienā
  • Maksājums no norēķinu konta uz krājkontu e-Bankā ir bez komisijas maksas

Uzziniet:

Kā papildināt krājkontu?
Kā papildināt krājkontu?

 

Uzzināt vairāk
Kā piekļūt krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem?
Kā piekļūt krājkontā esošajiem naudas līdzekļiem?

 

Uzzināt vairāk

Fondi

Izvēlieties Jums piemērotu fondu stratēģiju starptautiskajos investīciju tirgos.

Uzzināt vairāk

Akcijas un obligācijas

Fiksēts un garantēts ienākums, noguldot brīvos naudas līdzekļus uz brīvi izvēlētu termiņu. Uzzināt vairāk

Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds