Izmaiņas noteikumos

Lūdzam ņemt vērā, ka, īstenojot uzlabojumus, 2017. gada 1. jūlijā stāsies spēkā arī jauni noteikumi virknei Danske Bank pakalpojumu.

• Stāsies spēkā jauni Vispārējie darījumu noteikumi, no kuriem atsevišķi izdalīti maksājumu pakalpojumi, kurus turpmāk regulēs Maksājumu pakalpojumu standarta noteikumi.
• Stāsies spēkā jauni Norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi, kas turpmāk sauksies Norēķinu konta līguma standarta noteikumi.
• Stāsies spēkā Pagaidu konta līguma standarta noteikumi, kas regulēs pagaidu konta atvēršanas un lietošanas kārtību.
• Kartēm, kas izdotas pēc 2017. gada 3. jūlija, Danske Bank piemēros Maksājumu kartes līguma standarta noteikumus, savukārt attiecībā uz kartes kredīta limitu – Kredīta limita līguma standarta noteikumus (maksājumu kartēm, kuras izdotas līdz 2017. gada 1. jūlijam, Banka turpinās piemērot šobrīd spēkā esošos noteikumus).
• Stāsies spēkā jauni Noguldījumu apkalpošanas noteikumi un turpmāk krājkonta pakalpojumus regulēs Krājkonta līguma standarta noteikumi, bet depozīta pakalpojumus – Termiņdepozīta līguma standarta noteikumi (depozītiem, kuri noslēgti līdz 2017. gada 1. jūlijam, Danske Bank turpinās piemērot šobrīd spēkā esošos noteikumus).
• Stāsies spēkā jauni Regulāro maksājumu noteikumi.
• Stāsies spēkā jauni eBankas lietošanas un apkalpošanas noteikumi.
• Stāsies spēkā Maksājumu komplekta līguma standarta noteikumi attiecībā uz Norēķinu komplekta, Maksājumu komplekta 50, Maksājumu komplekta 100, Maksājumu komplekta 150 un Maksājumu komplekta 300 izmantošanu.
Minētie noteikumi ir pieejami www.danskebank.lv/lv/tools/regulations/

Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds