Bankas garantijas

Lai nodrošinātu līguma saistību izpildi, darījuma partneri var izmantot bankas garantijas.

Bankas izsniedz divu dažādu veidu garantijas: pirmā pieprasījuma garantijas un galvojumus.

Pirmā pieprasījuma garantija ir bankas rakstveida saistības, kuras tā uzņemas pēc klienta – garantijas prasītāja – lūguma maksāt noteiktu naudas summu garantijas saņēmējam, saņemot no tā pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā norādīts, ka garantijas prasītājs nav izpildījis līguma saistības.

Pirmā pieprasījuma garantija ir neatkarīga no nodrošinātās līguma saistības. Tas nozīmē, ka garantijas prasītājam nav ierunu tiesību. Tiklīdz garantijas izsniedzēja banka ir saņēmusi garantijas noteikumiem atbilstošu pieprasījumu, bankai ir jāmaksā.

Pirmā pieprasījuma garantijas var izdot saskaņā ar Vispārīgajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem, Starptautiskās tirdzniecības palātas 758. publikāciju, Starptautisko rezerves kredīta vēstuļu praksi vai Starptautiskās tirdzniecības palātas 590. publikāciju.

Garantijas saņēmējam šis ir labākais nodrošinājuma veids.

Galvojums ir bankas rakstiska apņemšanās maksāt garantijas saņēmējam noteiktu naudas summu, ja garantijas prasītājs nav izpildījis līguma saistības.

Galvinieka saistības saskaņā ar galvojumu ir atkarīgas no nodrošinātā līguma, un galviniekam jāizlieto likumā noteiktās ierunu tiesības. Saskaņā ar galvojumu banka maksās pieprasīto summu tikai tādā gadījumā, ja tā saņems tiesas lēmumu vai garantijas prasītāja rakstisku apliecinājumu par prasības pamatotību.

Galvojumi praksē tiek izmantoti reti.

Garantiju veidi:

  • Konkursa/izsoles garantija nodrošina garantijas prasītāja saistības parakstīt līgumu pēc uzvaras konkursā saskaņā ar konkursa noteikumiem
  • Avansa maksājuma garantija nodrošina avansa atgriešanu, ja garantijas prasītājs nepilda līguma nosacījumus
  • Maksājuma garantija nodrošina samaksu pārdevējam par precēm vai pakalpojumiem, ja pircējs nepilda līgumā noteiktās maksājuma saistības
  • Izpildes garantija nodrošina saistības samaksāt par garantijas prasītāja radītajiem zaudējumiem, nepildot līgumu
  • Garantijas laika garantija nodrošina garantijas saņēmēja zaudējumu segšanu, ja garantijas prasītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas laika saistības
  • Muitas garantija nodrošina muitas parādu un citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parādu (PVN, akcīzes nodokļa) samaksu Valsts ieņēmumu dienestam.

Papildus informāciju skatiet Danske Bank cenrādī.

Lai uzzinātu vairāk, zvaniet Danske Bank Kontaktu centram pa tālruni +371 67 959 599 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00).

Kredīta vēstules
Kredīta vēstules
Kredīta vēstules ir bieži izmantots risinājums starptautiskās tirdzniecības darījumos.
Uzzināt vairāk
Dokumentu inkaso
Dokumentu inkaso
Dokumentu inkaso ir naudas iekasēšana no pircēja pret preču iegādes dokumentiem ar bankas starpniecību.
Uzzināt vairāk

Veidlapas

Visas ar tirdzniecības finansēšanas pakalpojumiem saistītās veidlapas elektroniskā formātā atrodamas vienuviet. Visas veidlapas

Ziņu arhīvs

Bankas jaunumu un preses paziņojumu arhīvs.

Uz ziņu arīvu
Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds