Apgrozāmo līdzekļu finansēšana

Apgrozāmo līdzekļu finansēšana ir īstermiņa aizdevums uzņēmumiem naudas plūsmas sabalansēšanai, lai varētu īslaicīgi palielināt savu apgrozāmo līdzekļu apjomu vai nodrošinātu īstermiņa finansējumu kāda noteikta projekta īstenošanai.

Iespējas:

• palielināt pārdošanas apjomus plānota apgrozījuma pieauguma gadījumā
• realizēt jaunus projektus vai ieviest jaunus produktus
• sadarboties ar preču piegādātājiem, kuri nepiedāvā atliktās apmaksas nosacījumus
• uzlabot uzņēmuma bilances struktūru

Nosacījumi:

Termiņš: līdz 1 gadam
Apjoms: atkarībā no uzņēmuma esošās un nākotnes finansiālās situācijas izvērtējuma
Kredītvēsture: pozitīva

Kredīta nodrošinājums var būt:

 • uzņēmuma aktīvi
 • uzņēmuma kapitāldaļas
 • nekustamais īpašums
 • atsevišķos gadījumos papildu nodrošinājums ir uzņēmuma īpašnieku galvojumi

Kredīta izskatīšanai nepieciešamie dokumenti:

Kredīta pieteikums juridiskai personai

Uzņēmuma finanšu dokumenti:

 • Iepriekšējo divu gadu pārskati ar pielikumiem (ar attiecīgā VID apstiprinājumu)
 • Bilance un peļņas/zaudējumu aprēķins par tekošā gada pēdējo ceturksni
 • Plānotā naudas plūsma uzņēmuma aizdevuma izmantošanas laikā

Uzņēmuma biznesa plāns, tajā iekļaujot sekojošu informāciju:
Uzņēmuma un tā saimnieciskās darbības raksturojums:

 • Informācija par uzņēmuma darbību
 • Kas ir uzņēmuma īpašnieki, vadība (pieredze, sasniegumi)?
 • Kādus produktus/pakalpojumus uzņēmums piedāvā?

Informācija par projektu:

 • Projekta atbalstītāji un ieinteresētās personas
 • Projekta mērķi un pakalpojumi
 • Kāda ir tirgus situācija šajā nozarē un mārketinga koncepcija?
 • Informācija par konkurenci tirgū un kas ir galvenie konkurenti?
 • Projekta tehniskais raksturojums
 • Investīciju izmaksas
 • Kāds ir uzņēmuma attīstības plāns? Pamatojums?
 • Kādas tehnoloģijas, aprīkojums, materiāli tiek izmantoti?
 • Kas ir uzņēmuma kreditori un debitori?

Uzņēmuma ieķīlājamā nekustamā īpašuma vērtējums (ar norādi Danske Bank A/S filiālei Latvijā)
Banka var pieprasīt papildu dokumentus, kas nepieciešami projekta izskatīšanai.

Papildus informāciju skatiet Danske Bank cenrādī.

Lai uzzinātu vairāk, zvaniet Danske Bank Kontaktu centram pa tālruni +371 67 959 599 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00).

Skaties arī:

Tirdzniecības finansēšana
Tirdzniecības finansēšana
Danske Bank ir viens no vadošajiem tirdzniecības finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.
Uzzināt vairāk
Navigators
Navigators
Instruments uzņēmuma stratēģijas nākotnes rezultātu modelēšanai.
Uzzināt vairāk
Danske Research
Danske Research
Seko līdzi norisēm finanšu tirgos un ekonomikas tendencēm kopā ar Danske Research.
Uzzināt vairāk
Maksājumi
Maksājumi
Dažādas naudas līdzekļu pārskaitīšanas iespējas, taupot Jūsu laiku un naudu.
Uzzināt vairāk

Noguldījumi un investīcijas

Uzņēmuma brīvo līdzekļu pareiza izvietošana paaugstina uzņēmuma kapitāla atdevi un ļauj plānot finanšu plūsmu, saglabājot nepieciešamo likviditāti. Uzzināt vairāk

eBanka

Ērti un droši ikdienas attālinātie norēķini internetā. Uzzināt vairāk

Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds