Ekonomikas apskats – oktobris

Inflācija Latvijā augustā, salīdzinot ar līmeni pirms 12 mēnešiem, bija 3,2%, savukārt šī gada astoņos mēnešos gada inflācijas vidējais rādītājs bija 3,0%. Inflācija Latvijā šobrīd sasniegusi augstāko līmeni kopš 2012. gada. To galvenokārt ietekmējis straujais pārtikas cenu pieaugums (augustā + 5,2%, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu). Galvenā pārtikas preču kategorija, kuras cenas augustā pieauga, bija piena produkti (+ 13,1%). Piena produktu grupā lielākais pieaugums bija sviestam - par 84.4% divpadsmit mēnešos.

Piena cenas pieaug visā Eiropā, jo pēc nozīmīgā cenu samazinājuma 2015. un 2016. gadā, šogad ievērojami samazinājās piena piegādes. Šīs situācijas iemesls bija 2015. gada martā īstenotā Eiropas Savienības piena kvotu sadale, kas rosināja pārprodukciju. Šogad novērojamas nepietiekamas tauku, saldā krējuma un sviesta piegādes.

Enerģijas cenu inflācija 2017. gadā saglabājusies stabila. Augustā tā bija augusi par 3,4%, salīdzinot ar līmeni pirms 12 mēnešiem, un kopš gada sākuma tā vidēji bija 4,1%.

Pamatinflācija (kopējā inflācija, kas neietver enerģijas un pārtikas cenu izmaiņas, un kas atspoguļo iekšējo cenu attīstību), augustā saglabājās 2,0% līmenī (salīdzinot ar pērnā gada augustu). Šogad pamatinflācijas pieaugumu rosināja augstās enerģijas cenas, kuras ietekmē arī citu preču cenas. Tomēr galvenais inflācijas galvenais virzītājspēks ir algu pieaugums, kas paaugstina pakalpojumu cenu. Algu pieaugums 2017. gada 2. ceturksnī bija 8.7%, kas ir augstākais kopš 2008.-2009. gada krīzes. Tā kā pieprasījums pēc darbaspēka aug, bet piedāvājums samazinās, tam vajadzētu vēl vairāk paātrināt algu pieaugumu, tādējādi palielinot pamatinflācijas pieaugumu.


Mēs sagaidām, ka inflācija Latvijā 2017. gadā būs vidēji 3,0%. 2017. gada pēdējos mēnešos inflācijai varētu būt tendence samazināties. Nākamgad mēs sagaidām, ka inflācija pieaugs vidēji par 2,9%, un galvenais tās virzītājspēks būs pakalpojumu cenu pieaugums.

Inflācijas līmenis Latvijā


SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds