Sociāli atbildīgi ieguldījumi

Danske Bank ietilpst Danske Bank Grupā un darbojas saskaņā ar Grupas sociāli atbildīgu ieguldījumu politiku, turpmāk tekstā – SRI politika. (SRI – socially responsible investments). Politikas mērķis ir nodrošināt, ka Grupa neiegulda klientu aktīvus kompānijās, kas pārkāpj starptautiski atzītus standartus. Grupa piemēro minēto politiku tās pārvaldītajiem ieguldījumu produktiem.

Danske Bank Grupa uzskata, ka atbilstoša un atbildīga uzvedība ir priekšnosacījums ilgtermiņa vērtību veidošanai. Tādēļ SRI politika saskan ar Grupas mērķi nodrošināt tās klientiem labāko iespējamo pelņu.

SRI politikas darbības lauks
Latvijā SRI politika attiecas uz bankas piedāvātajiem Danske un Sampo fondiem. Sampo fondi pieejami tikai uzkrājošās apdrošināšanas līgumu ietvaros.
Attiecībā uz minētajiem produktiem, investīcijas tiek veiktas tikai to kompāniju vērtspapīros, kas nepārkāpj starptautiski atzītus standartus cilvēktiesību, ieroču, darba apstākļu, vides un pretkorupcijas jomās.

Politika attiecas arī uz Danske Bank Grupas pašas vērtspapīru portfeļiem.

Investīciju pārbaudīšana
Konsultāciju kompānija Ethix SRI Advisors, kas specializējusies jautājumos par sociāli atbildīgām investīcijām, regulāri pārbaudīs Grupas portfeļus.

Pārbaudes ietver kompānijas, kas iekļautas MSCI World un MSCI Emerging Markets indeksos, kā arī lielākos uzņēmumus, kuras tiek kotētas Skandināvijas fondu biržās. Pārbaužu process notiks saskaņā ar starptautiski atzītām vadlīnijām - UN Human Rights Norms for Business (2003), UN Global Compact (1999) un OECD Guidelines for Multinational Enterprises (1976). Pārbaudēs tiek ņemtas vērā arī virkne starptautisku konvenciju, kas atspoguļo SRI jomas attīstību kopš 2003. gada, tajā skaitā, konvencijas par kasešu bumbām un kājnieku mīnām.

Gadījumā, ja kompānija pārkāps minētās vadlīnijas, mēs veidosim dialogu ar šo kompāniju lai uzzinātu, vai tā plāno mainīt savu uzvedību. Atkarībā no dialoga rezultātiem, tiks pieņemts lēmums - pārdot vai saglabāt attiecīgos ieguldījumus.

Produkti, uz ko neattiecas SRI politika
SRI politika neattiecas derivatīviem, kā arī strukturētajiem produktiem. Tas saistīts ar Grupa vēlmi saglabāt saviem klientiem plašas ieguldījumu iespējas, nodrošinot konkurētspējīgu un plašu investīciju iespēju kopumu.

Būtībā politika neattiecas tikai uz institucionālajiem fondiem, kā arī ārējo pakalpojumu sniedzēju pārvaldītiem fondiem, taču Danske Bank Grupa piedāvā SRI pārbaudes institucionālajiem klientiem.

Plašāka informācija par sociāli atbildīgiem ieguldījumiem angļu valodā atrodama Grupas mājas lapā.

Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds