Caurskatāmība un finansiālā jauda

Cilvēki vairs neuzticas bankām kā agrāk. Finanšu tirgu satricinājumi un ekonomikas recesija ir radījuši vispārēju un pamatotu priekšstatu, ka bankas ir ne tikai daļa no problēmas, bet tām būtu jāpiedalās arī risinājumu meklēšanā. Kopumā dāņu bankas ir dārgi samaksājušas par finanšu krīzi. Tās ir pieredzējušas smagus kredītu zaudējumus, bet finansējuma piesaiste starptautiskajos tirgos ir kļuvusi dārgāka.

Dānijas valsts ieviestās banku atbalsta programmas nodrošināja Dānijas bankām labākus apstākļus krīzes pārvarēšanai. Tomēr pastāv maldīgs viedoklis, ka tas bankām neko nemaksāja. Viena pati Danske Bank samaksāja vairāk nekā 9 miljardus kronu, lai nosegtu grūtībās nonākušo banku zaudējumus.

Kā banka mēs apzināmies savu lielo atbildību ne tikai klientu, bet arī sabiedrības priekšā. Mums ir jāpieskata nauda – gan mūsu klientu, gan mūsu pašu. Finanšu krīze parādīja, ka stipras bankas ir nepieciešamas nacionālās ekonomikas stabilitātei. Un finansiāli spēcīga banka ir tā, kas darbojas veiksmīgi neatkarīgi no ekonomiskās situācijas.

Mēs ieviešam jaunus standartus, lai apliecinātu, ka Danske Bank ir stabils un ienesīgs uzņēmums. Īpaši liels izaicinājums mums ir privātpersonu apkalpošana. Mūsu līdz šim izvēlētā pieeja privātpersonu apkalpošanā ir novedusi pie situācijas, kurā daudzi no tiem bankai rada lielākus zaudējumus nekā ienākumus. Šis jautājums mums ir jārisina. Nākotnē mums ir sekmīgāk jāpiedāvā klientiem tādi pakalpojumi, kas tiem ir tiešām nepieciešami. Tādējādi mēs izmantosim savus resursus tam, lai radītu pievienoto vērtību gan mūsu klientiem, gan mums pašiem.

Attiecības ar klientiem. Jauna Danske Bank prioritāte

Nākotnē mēs arvien vairāk atalgosim klientus, kuri izvēlas lielāko daļu vai visas savas finanses pārvaldīt ar Danske Bank starpniecību. Viņiem tiks piedāvātas lielākas priekšrocības un labākas konsultāciju iespējas. Klienti, kuri ar mums sadarbojas mazāk, arī saņems piedāvājumus tieši savu vajadzību apmierināšanai, bet viņiem bankas pakalpojumi būs pieejami galvenokārt internetbankā vai pa tālruni. Jaunie risinājumi arī atklās izmaksu struktūru, skaidri parādot, par ko ir jāmaksā un ko klienti no mums var sagaidīt.

Caurskatāmība ir svarīgs uzticēšanās priekšnosacījums. Tādēļ nākotnē mēs skaidri atklāsim, kā radām pievienoto vērtību saviem klientiem, investoriem un sev pašiem. Mēs padarīsim caurskatāmu savu izcenojumu struktūru un aizdevumu procentu veidošanos, tāpat arī piestrādāsim pie tā, lai padarītu kreditēšanas procesu ātrāku un vieglāk saprotamu. Mēs to darām tāpēc, ka zinām, cik svarīgi mūsu klientiem ir saņemt ātras un skaidras atbildes.

Aizsākot ātrāku un skaidrāku kreditēšanas procesu

Nākotnē mūsu klienti vienmēr saņems ātras un skaidras atbildes.
Nākamo trīs gadu laikā mēs esam iecerējuši automatizēt līdz pat 90% kreditēšanas lēmumu privātpersonām. Tas ļaus mūsu darbiniekiem strādāt ar sarežģītākiem darījumiem, nodrošinot visiem mūsu klientiem ātras atbildes.
 

Konsultācijas un risinājumi
Konsultācijas un risinājumi

Mēs vēlamies uzstādīt jaunus standartus proakatīvām, pilnvērtīgām konsultācijām un finanšu risinājumiem.

Uzzināt vairāk
Starptautisks tīkls
Starptautisks tīkls
Mēs vēlamies uzstādīt jaunus standartus, kuri noteiks kur un kā klienti mijiedarbojas ar mums.
Uzzināt vairāk
Tiešsaites risinājumi
Tiešsaites risinājumi
Mēs dzīvojam digitalizētā sabiedrībā.
Uzzināt vairāk

Misija un vīzija

Jauni standarti būs pamatā visam, ko mēs darīsim nākotnē. Uzzināt vairāk

Vērtības

Mūsu galvenās vērtības kalpo kā vadlīnijas un kvalitātes kritēriji mūsu ikdienas darbā. Uzzināt vairāk

Kontakti
+371 67 959 599

Kontaktinformācija

Zvaniet mumsAtsauksmes, ierosinājumi

Klientu apkalpošanas centrs

KAC Cēsu ielā 31/8

Palīdzība

Korespondentbankas

SiteSupra® v.3.10 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds